Kalkulator zużycia prądu

Kalkulator zużycia prądu

Moc urządzenia
Czas używania urządzenia

Wynik

Zużycie prądu:


Wciąż rosnące ceny zużycia energii elektrycznej sprawiają, że wielu z nas decyduje się na przeliczanie wartości, które pozwalają na skuteczniejszą kontrolę wykorzystywanego surowca, a co za tym idzie, utrzymanie domowych rachunków w bezpiecznych granicach. Pomocnym narzędziem przy wydatkach związanych z energią będzie kalkulator zużycia prądu. Sprawdźmy, dlaczego jego regularne stosowanie rozwiązuje tak wiele problemów!

Kalkulator zużycia prądu

Jest najlepszym rozwiązaniem do obliczenia wartości zużytej energii elektrycznej. Dokonanie rachunku zajmuje chwilę, ponieważ kalkulator prądu nie wymaga wpisywania w rubryki zbyt dużej ilości informacji. Profesjonalny kalkulator energii pozwala na kontrolę oszczędności nie tylko w domach prywatnych, ale także w przedsiębiorstwach, firmach i korporacjach, a także urzędach pożytku publicznego, szkołach i wszystkich instytucjach, które działają w oparciu o bardzo wysoki poziom wykorzystywania zasobów energetycznych.

Jak obliczyć kilowatogodziny?

Kilowatogodzina to jednostka mocy w stosunku do upływającego czasu. Jej wzór  jest prosty - 1 kW x 1h. Jeśli zastanawiacie się, jak obliczyć zużycie prądu, powinniście dokładnie znać moc wykorzystywanego urządzenia, a także oszacować czas, w którym to urządzenie zostanie uruchomione i jak długo będzie działało.

Wartość prądu obliczamy dzięki pomnożeniu mocy urządzenia przez czas jego pracy. Moc mierzona być może w watach lub kilowatach. Im większa jest moc wykorzystywanego sprzętu, tym większe będzie zużycie prądu. Wszelkie informacje na temat mocy urządzeń zasilanych energią elektryczną najczęściej znaleźć można na powierzchni samych urządzeń, a także na opakowaniach lub dołączonych do nich instrukcji obsługi.

Obliczanie zużycia energii elektrycznej - wzór

W procesie jak obliczyć pobór prądu najszybciej pomoże nam kalkulator energii elektrycznej. W dwie odpowiednie rubryki wpisujemy wartości dotyczące mocy urządzenia oraz czas jego działania. Koszty zużycia prądu pokazują się na samym dole. Bardziej czytelnie po prostu się nie da.

1kwh - ile to wat?

Kilowatogodzina stosowana jest jako przelicznik zużycia prądu oraz ciepła. 1 kwh określa zasób energetyczny, który został zużyty w ciągu godziny przez urządzenie z mocą 1000 watów. 1 kwh = 1000 watów. To podstawowa jednostka energii w układzie SI, czyli zwielokrotnienie jednostki watosekundy określaną mianem dżula. Czasami, gdy chcemy wykorzystać kalkulator zużycia prądu, okazać się może, że trudno znaleźć info o mocy danego urządzenia ze względu np. na jego wiek lub ograniczoną partię produkcji. Zatarte informacje na naklejkach produkcyjnych także nie ułatwiają zadania. W tej sytuacji z pomocą przychodzi watomierz. Wystarczy włożyć go do gniazdka i podczepić pod niego sprzęt. Kwestię, ile kosztuje 1 kwh kalkulator rozwiązuje w zależności od tego, w którym regionie kraju dokonujemy obliczeń. Obecnie cena wynosi od 0,69 do 0,78 zł. Ceny prądu wzrastają z roku na rok coraz bardziej dynamicznie. Ma to związek z wciąż zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię oraz z sytuacją polityczną.