Ile betonu potrzeba na fundamenty i na strop? Proste i przejrzyste sposoby obliczenia

Stropy i fundamenty to integralne konstrukcje nośne budynku. Z tego też względu wymagają one zastosowania odpowiedniej mieszanki betonowej oraz w jakiej ilości będziemy jej potrzebowali do konstrukcji stropowych i fundamentowej. Beton na fundamenty można obliczyć, posługując się kalkulatorem kubików betonu. W tym artykule podpowiemy, jak obliczyć ile betonu będziemy potrzebowali na strop i fundamenty.

Jak obliczyć ilość betonu na fundamenty?

Przed podjęciem decyzji, jaki beton fundamentowy okaże się najlepszy, warto wcześniej wyliczyć, ile tego materiału będziemy potrzebowali. Zatem najpierw musimy ustalić formę, jaką potrzebujemy wykonać. W tym wypadku na ogół stosuje się wymiary tzw. płyty fundamentowej, czyli jej szerokość, długość i głębokość. Na podstawie wyliczonych danych w metrach sześciennych, możemy w przybliżeniu policzyć ilość kubików betonu, które będą nam potrzebne do wykonania fundamentu.

Na przykład:

Nasz płyta fundamentowa wynosi: 15 × 15 × 20 cm. Zatem mnożymy wszystkie wartości, wychodzi nam 45 m3 betonu.

Beton na ławy fundamentowe wyliczamy podobnie, niemniej jednak bierzemy pod uwagę jeszcze wielkość ławy.

Ile betonu na ławy fundamentowe?

Wyliczenie średniego zużycia betonu na ławy fundamentowe wydaje się dość skomplikowane. Niemniej jednak ten algorytm możemy nieco uprościć.

Co prawda tutaj nie tylko będziemy potrzebowali parametrów objętościowych, ale też parametrów samej ławy fundamentowej, czyli jej długości, wysokości i szerokości.

Zatem najpierw przeliczamy powierzchnię zewnętrzną tak, jak w przypadku płyty fundamentowej. Następnie wyliczamy wymiar wewnętrzny ławy. Na końcu odejmujemy jeden parametr od drugiego i otrzymujemy przybliżony wynik.

Na przykład:

Wymiar zewnętrzny ławy to: 9 × 9 m, a wysokość 0,25 m. A więc: 9x9x0,25 = 20,25 m3

Wymiar wewnętrzny to: 8,5 × 8,5 × 0,25= 18,1 m3

  Czy pompa ciepła jest droga w eksploatacji?

W ostatnim kroku odejmujemy wymiar zewnętrzny od wewnętrznego i otrzymujemy przybliżoną ilość betonu. I tak: 20,25- 18,1= 2,15 m3.

Zatem ilość materiału, jaki potrzebujemy na ławę fundamentową, wynosi 2,15 m3. Należy tutaj podkreślić, że w rzeczywistości mniej zużyjemy betonu, ponieważ w naszym algorytmie obliczeniowym nie uwzględniliśmy zbrojenia. Dlatego będziemy jeszcze posiadali nadmiar mieszanki, jako zapas obliczeniowy.

Jak obliczyć beton na stropy?

Obliczając beton na stropy, możemy użyć podobnych algorytmów obliczeniowych jak przy ławach i płytach fundamentowym lub skorzystać z gotowych kalkulatorów obliczania ilości betonu, które są dostępne w internecie.

Dla przybliżenia schematów obliczeniowych dla stropów przedstawimy je dla najpopularniejszych typów stropów, stosowanych  w budownictwie.

Ile betonu na strop Teriva?

Najpierw musimy znać parametry przyszłej konstrukcji. W tym wypadku potrzebujemy szerokość, długość i wysokość. Dla stropu Teviva o wymiarach

10 x10 m jego powierzchnia wynosi 100 m2. Teraz potrzebujemy wysokość stropu.

Przyjmijmy, że na strop ma grubość 20 cm, z tym że 5 cm to warstwa wylewki betonowej. To otrzymujemy kubaturę 5 m3. Przy podzieleniu tej wartości przez powierzchnie stropu otrzymamy, że na każdy 1 m2 przypada 0,05 m3 betonu.

Te obliczenia mają charakter orientacyjny. Jeżeli chcemy znać dokładną wartość, to należy zajrzeć do dokumentacji projektowej. W ten sposób wyliczymy kubiki betonu niezbędne do wylania danej powierzchni.

Innym sposobem na wyliczenie betonu na strop, jest skorzystanie z ogólnych wytycznych dla stropów. I tak:

  • Przyjmuje się, że średnie zużycie betonu wynosi  8 m3 na każde 100 m2 stropu Teviva I. W tym wypadku 1 kubik betonu starczy na pokrycie powierzchni 12,5 m2 stropu typu Teviva.
  • Dla stropu Teviva II średnie zużycie betonu wynosi 10 m3 na każde 100 m2 tego stropu. W tym przypadku jeden kubik wystarczy na pokrycie 10 m2 powierzchni stropu.
  • Tevivia III podobnie jak w typie II też mamy 10 m3 na 100 m2. W tym wypadku również potrzebujmy jednego kubika betonu na 10 m2 stropu.
  Paroizolacja - co to jest i jak działa?

Ile betonu na strop monolityczny?

W przypadku stropu monolitycznego najpierw musimy poznać jego powierzchnię. Przyjmujemy, że strop ma powierzchnię 100 m2 i grubość 0,17 m. Mnożąc ze sobą powierzchnię i grubość, otrzymujemy kubaturą stropu, która wynosi w tym konkretnym przypadku 17 m3. Zatem średnie zużycie betonu wyniesie 17 m3 na każde 100 m2 stropu monolitycznego.

Teraz obliczymy ile potrzeba nam betonu na wylanie 1 m2 stropu monolitycznego. W tym wypadku 17 m3 dzielimy przez 100 i wychodzi nam 0,17 m3 na każdy 1 m2.  Z obliczeń wynika, że 1 kubik betonu wystarcza nam ja pokrycie ok. 5,88 m2 stropu.

Ile betonu na strop Ackermana?

Strop Ackermann charakteryzuje się niewielką wagą w połączeniu z dużą sztywnością. W jego przekroju nie ma grubej płyty wylanej z betonu. Dla tego typu stropów stosuje się zaledwie 4 cm wylewki betonu.

W tym wypadku strop o powierzchni (10 x10) 100 m2 i grubości 0,04 m ma objętość 4 m3. W tym wypadku 1 kubik betonu pokryje 25 m2 powierzchni stropu Ackermana.

Rodzaj betonu fundamentowego

Materiał na stropy, ławy i płyty fundamentowe wymaga zastosowania odpowiedniej klasy betonu. Beton na te odpowiedzialne konstrukcje powinien wyróżniać się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi na ściskanie.   Z tego też względu dobór betonu pod stropy czy płyty fundamentowe wymaga zastosowania betonu klasy B20. Współczesny odpowiednik, zgodnie z obwiązującymi polskimi normami, to beton klasy C16/20.

Norma PN-EN 203:2014 określa wytrzymałość na ściskanie poszczególnych klas betonu. Beton na stropy i fundamenty musi posiadać co najmniej wytrzymałość na ściskanie 20 MPa. Przy wyborze odpowiedniego materiału, należy zwrócić uwagę również na inne parametry. Do nich należą klasa ekspozycji  oraz klasa konsystencji, która powinna wynosić przynajmniej S3. Na odpowiedzialne elementy konstrukcyjne budowli, w tym fundamenty i stropy, zaleca się zastosowanie klasy ekspozycji  minimum na poziomie XC2.

  Rury do instalacji wodnej - jakie wybrać?

Materiał na ławy i płyty fundamentowe oraz stropy powinien być uwzględniony w dokumentacji projektowej budynku lub innego obiektu. Na ogół na etapie projektowania, projektant już wprowadza konkretne wytyczne, co do gatunku betonu na poszczególne elementy konstrukcyjne, przy okazji również określa rodzaj zastosowanego zbrojenia i wielkości samych fundamentów i stropów.