Fotowoltaika a odliczenie od podatku (ulga termomodernizacyjna) - na czym polega?

Obecnie coraz więcej osób poważnie zastanawia się nad zainstalowaniem w swoich domach nowoczesnych źródeł ciepła i energii elektrycznej. Wpływa na to nie tylko rosnąca świadomość dotycząca ekologii, ale również kryzys, który spowodował znaczny wzrost cen energii. Inwestycje związane z montażem fotowoltaiki czy innych rozwiązań są jednak kosztowne. Nic więc dziwnego, że rząd wychodzi nam naprzeciw oferując możliwości zmniejszenia tych wydatków. Jednym z rozwiązań jest odliczenie fotowoltaiki od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Fotowoltaika jest bowiem jednym ze źródeł energii, które możemy odliczyć od podatku. Sprawdźmy więc, jak to zrobić.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to rodzaj ulgi podatkowej, która ma na celu zachęcenie osób do przeprowadzenia termomodernizacji swoich budynków. Termomodernizacja to proces polegający na wprowadzeniu rozwiązań technicznych i technologicznych, które pozwalają na poprawę efektywności energetycznej budynku. Może to obejmować m.in. wymianę okien, drzwi, ocieplenie budynku lub wymianę systemu ogrzewania.

Ulga termomodernizacyjna polega na tym, że osoba, która przeprowadzi termomodernizację swojego budynku, może odliczyć od swojego dochodu określoną kwotę w ramach ulgi. Kwota ta jest uzależniona od rodzaju wykonanych prac i kosztów, jakie poniosła osoba w związku z termomodernizacją. W Polsce ulga termomodernizacyjna jest dostępna od 2011 roku i jest udzielana przez określony czas, który jest okresowo przedłużany. Obecnie ulga termomodernizacyjna jest dostępna do końca roku 2028.

obliczanie podatku od fotowoltaiki

Fotowoltaika a ulga podatkowa

Fotowoltaikę od podatku mogą odpisać osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego, które rozliczają się według  skali podatkowej,

podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga obejmuje wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia ale również usługi takie jak wykonanie projektu instalacji czy jej montaż. Co ważne, odliczyć możemy również wydatki, które pokryliśmy z kredytu na montaż instalacji fotowoltaicznej.

  Moduły fotowoltaiczne - jakie są korzyści?

Czego nie obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Odliczenie paneli fotowoltaicznych od podatku jest możliwe, musimy jednak pamiętać, że w tej kwestii istnieją ograniczenia. Istnieją bowiem wydatki, których ulga termomodernizacyjna nie obejmuje. Przede wszystkim są to wszystkie koszty, które ponieśliśmy przed 2019 rokiem. Poza tym, wiele osób korzystało z samorządowych programów i dotacji, jak również z programów takich jak te ogłaszane przez wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spora część osób otrzymało zaś dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój Prąd. W tym przypadku musimy pamiętać, że kwota otrzymana w ramach dotacji jest odejmowana od kosztu inwestycji i ulga termomodernizacyjna nie obejmie całości kwoty. Ulga ta nie obejmuje również wydatków na prace budowlane, które są związane z zabezpieczeniem budynku przed zimnem (np. na montaż rynien).

Odliczenie fotowoltaiki od podatku - jakie kwoty?

Mówiąc o uldze na fotowoltaikę warto mieć pod uwagą kwoty, które możemy w niej uwzględnić. Jak obecnie prezentuje się odliczenie paneli fotowoltaicznych od podatku? Obecnie przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej pozwalają nam odliczyć od dochodu kwotę do 53 000 zł w ciągu 5 lat. Kwota ta jest ustalana proporcjonalnie do okresu, w którym poniesiono koszty termomodernizacji.

Przykładowo: Jeśli w 2020 r. poniesiono koszty termomodernizacji w wysokości 20 000 zł, a w 2021 r. koszty wyniosły 10 000 zł, to w 2022 r. będziesz mógł odliczyć od dochodu kwotę 15 000 zł (30 000 zł / 5 lat = 6 000 zł rocznie x 2 lata = 12 000 zł, z czego 12 000 zł – 10 000 zł = 15 000 zł).

Warto wspomnieć również o zmianach, które wprowadzone zostały w ramach Polskiego Ładu i dotyczą kwestii fotowoltaika a podatek dochodowy. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych, co oznacza, że osoby, których dochody nie są bardzo wysokie mogą wcale nie płacić zaliczki na podatek PIT. W związku z tym, nie będą mogły również skorzystać z ulgi.

  Pustak ceramiczny czy beton komórkowy? Co wybrać?

odliczenie od podatku

Jak rozliczyć fotowoltaikę w podatku PIT?

Z pewnością zastanawiasz się jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT. Wbrew pozorom, nie jest to skomplikowane zadanie. Przede wszystkim musisz spełniać następujące kryteria:

  • być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego, który został termomodernizowany;
  • ponieść koszty termomodernizacji w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2028 r;
  • złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej (druk PIT/O) wraz z zeznaniem podatkowym.

Wszystkie wydatki związane z zakupem fotowoltaiki musimy potwierdzić w formie faktur, które przedstawiamy w Urzędzie Skarbowym. Co ważne, faktura musi być wystawiona maksymalnie do 31 grudnia w roku, za który rozliczamy PIT zaś w formularzu wpisujemy kwotę brutto poniesionych wydatków. Pamiętaj również o tym, że faktury powinny opiewać na nazwisko osoby, która wnioskuje o ulgę. Jeśli będą wystawione na dane innej osoby Urząd Skarbowy nie uwzględni ich przy naliczaniu ulgi, nawet jeśli będzie to osoba nam bliska (np. współmałżonek).