Moduły fotowoltaiczne - jakie są korzyści?

Fotowoltaika to technologia pozyskiwania energii ze słońca, która od lat cieszy się ogromną popularnością. Przydomowa mikroinstalacja pozwala na uzyskanie niezależności energetycznej, co w perspektywie kolejnych lat użytkowania jest bardzo opłacalną inwestycją. Jakie korzyści wynikają z montażu systemu i w jaki sposób rozliczać się z lokalnym dostawcą energii?

Niższe rachunki za prąd

To oczywista zaleta, która przekonuje nabywców do inwestycji w moduły fotowoltaiczne. Korzyści ekonomiczne są pod tym względem niezaprzeczalne – własna mikroinstalacja pozwoli obniżyć rachunki za prąd nawet o kilkadziesiąt procent, ale wymaga zgromadzenia niemałych funduszy na zakup i montaż niezbędnych elementów.

Czytelny sposób rozliczania z zakładem energetycznym

Pierwszy system rozliczeń net-metering obowiązywał nowych prosumentów do kwietnia 2022 roku oraz obowiązuje nadal wszystkich tych, który rozliczali się za jego pośrednictwem do tej daty. W jego ramach wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną nadwyżkę energii można oddać do operatora swojej sieci energetycznej, by następnie odebrać w dogodnym dla siebie czasie na bazie konkretnych przeliczników.

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy system net-billing. Zgodnie z jego zasadami, nadwyżki energii wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne są sprzedawane operatorowi po cenach rynkowych. Natomiast, w okresach niedoboru prąd jest kupowany z sieci po stawce dostawcy prądu.

System jest jednak bardziej złożony, ponieważ prosument ma również doliczana opłatę dystrybucyjną. Z tego też względu zapowiedziano zmiany w prawie i od 1 lipca 2024 roku wejdzie w życie tzw. taryfa dynamiczna. To dodatkowa możliwość, która da prosumentom opcję rozliczania cen prądu na podstawie cen godzinowych.

moduły-fotowoltaiczne-02

Jak zostać prosumentem?

Przepisy prawa budowlanego jasno wskazują na to, że każda instalacja typu on-grid musi być zintegrowana z siecią energetyczną. W zaistniałej sytuacji inwestor, który zdecydował się na moduły fotowoltaiczne, zobowiązany jest dokonać stosownego zgłoszenia u swojego dostawy energii.

  Black Friday z Dreame

Dokumentacja powinna zawierać dokładny schemat instalacji elektrycznej, szczegółowe parametry techniczne instalacji PV oraz certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów NC RfG. Komplet dokumentów należy złożyć wraz z wypełnionym wnioskiem o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Po akceptacji wniosku inwestor staje się prosumentem, czyli producentem energii na własne potrzeby.

Możliwość odliczenia od podatku

Pomysł korzystania z zielonej energii jest propagowany przez rząd, czego dowodem są programy dofinansowań pozwalające zmniejszyć początkowe wydatki. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje także ulga termomodernizacyjna, w ramach której można odliczyć od podatku koszty związane z zakupem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ulga obejmuje m.in. moduły fotowoltaiczne i pozostałe komponenty systemu, pompy ciepła oraz koszty montażu. Ulgę należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.