Jakie są najważniejsze cechy drabiny ewakuacyjnej?

Drabina ewakuacyjna stanowi nieodzowny element wielu budynków. Jej prawidłowy, zgodny z przepisami montaż oraz odpowiednie oznakowanie to czynniki, które mogą uratować ludzkie życie i zdrowie.

Drabina ewakuacyjna stanowi jeden ze sposobów opuszczania budynku w razie konieczności ewakuacji. Innymi słowy, służy do zapewnienia bezpieczeństwa i ratowania ludzkiego życia oraz zdrowia w kryzysowej sytuacji. Aby dobrze pełniła swoją funkcję, odznaczać się musi odpowiednimi cechami.

Zgodność z przepisami

Sposób montażu, wymogi, jakie musi spełnić i normy dla drabiny ewakuacyjnej określają przepisy prawa, m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W budynkach zaklasyfikowanych do kategorii zagrożenia PM (budynki magazynowe i produkcyjne), w których wymagana jest droga ewakuacyjna dla ludzi z wyższych kondygnacji, dopuszcza się stosowanie na tejże drodze drabiny ewakuacyjnej. Powinna ona prowadzić na dach nad niższą kondygnacją lub na poziom terenu, jeśli liczba osób przebywających jednocześnie na wyższej kondygnacji nie przekracza 50, a w budynku z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem – 15. Wymóg ten nie dotyczy zakładów pracy chronionej. Drabiny ewakuacyjne należy instalować w miejscach łatwo dostępnych, zabronione jest umieszczanie ich naprzeciwko świetlików i okien.

Odległość pomiędzy szczeblami drabiny ewakuacyjnej nie powinna być większa niż 30 cm, a szerokość samych szczebli wynosić musi minimum 50 cm. Kosz ochronny, jeśli jest instalowany, powinien mieć od 70 do 80 cm. Jeśli różnica wysokości nie przekracza 3 m, można umieścić drabinę ewakuacyjną bez obręczy ochronnej. Jeżeli drabina jest dłuższa niż 10 m, koniecznym elementem wyposażenia są dodatkowe podesty spoczynkowe.

Normy bezpieczeństwa

Inną ważną cechą drabiny ewakuacyjnych jest to, że powinny one spełniać następujące normy bezpieczeństwa:

- PN-EN ISO 14122-4:2016-08 – Bezpieczeństwo maszyn — Stałe środki dostępu do maszyn — Część 4: Drabiny stałe;

  Jak ubrać sztuczną choinkę? 4 ciekawe inspiracje

- DIN 14094-1 – Ochrona ppoż., drabiny ewakuacyjne, drabiny ewakuacyjne, z pałąkami ochronnymi i bez, uchwyty, podesty;

- DIN 18799-1 – Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli, drabiny pionowe z bocznymi podłużnicami.

Drabina ewakuacyjna powinna być również odpowiednio oznaczona, np. tabliczką.

Najwyższa jakość

Oprócz zgodności z wymogami stawianymi przez prawo, drabina ewakuacyjna powinna odznaczać się też inną cechą - najwyższą możliwą jakością. Zależy od niej przecież, jak dobrze pełni swoją funkcję, czyli na ile zapewnia ludziom bezpieczeństwo. Drabiny spełniające wszelkie wymogi oraz wykonane z wysokojakościowych materiałów, przy użyciu nowoczesnych technologii znaleźć można na stronie Drabiny ewakuacyjne - Crynoline.pl.

W ofercie znajdują się zestawy drabin zarówno z koszem ochronnym, jak i bez niego. Charakteryzują się one wysoką jakością oraz odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia i korozję. Do ich produkcji posłużyły: aluminium, aluminium anodowane, stal ocynkowana, stal nierdzewna i inne metale o bardzo dobrej trwałości.

Wszystkie drabiny wyposażone są w szczeble z antypoślizgową powierzchnią oraz skonstruowane tak, by zapewnić szybki i prosty montaż w każdych warunkach. Praca na nich jest wygodna i bezpieczna, a w kryzysowe sytuacji zagwarantują sprawą, bezproblemową ewakuację.