Wymiana pokrycia dachowego - kiedy i jak to zrobić zgodnie z prawem?

Remont lub wymiana dachu wcześniej, czy później będzie koniecznością każdego właściciela domu. Dotyczy to szczególnie starych domów, gdzie konstrukcje i poszycie dachu latami narażone były na działanie czynników atmosferycznych. Pokrycie dachowe z biegiem czasu ulega degradacji, a jego parametry techniczne ulegają pogorszeniu.

Wymiana pokrycia dachowego - kiedy trzeba to zrobić?

Wymiana poszycia dachu jest wymagana, gdy nie spełnia ono wymagań budowlanych i jest zagrożeniem dla mieszkańców. Co zatem jest czynnikiem decydującym ? A mianowicie przeciekanie dachu, uginanie się połaci, uszkodzenia mechaniczne, a także poszycie dachu lub więźba dachowa zaatakowane przez grzyby, lub owady. Tego typu oznaki powinny nas zaniepokoić. Nasz dach może wymagać wymiany w wyniku upływu czasu lub zdarzeń losowych. Zmiana dachu może być konieczna przy remontach elewacji lub chęci zaadoptowania poddasza na pomieszczenia użytkowe. W takich sytuacjach często okazuje się, że dotychczasowe poszycie np. dachówka ceramiczna lub bitumiczna nie pasują do wyremontowanego i zmienionego budynku. W tym wypadku wymiana jest konieczna.

Pozwolenie na wymianę dachu - czy trzeba je mieć?

Zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego nie jest wymagane w sytuacji, gdy chcemy przywrócić nasz dach do stanu pierwotnego. W tym wypadku kwalifikowane jest to jako remont. Ponadto całość prac odbywa się na posesji inwestora.

Jeżeli remont dachu wykracza poza działkę inwestora np. wymieniamy dach na jednej połówce półbliźniaka, to konieczne jest zgłoszenie takich prac budowlanych w starostwie, przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac.

Prace remontowe, które mają na celu zmianę parametrów technicznych i użytkowych budynku w tym, wymiana więźby dachowej, wstawienie okna dachowego, kwalifikowane są jako przebudowa. W tym wypadku należy je zgłosić i załączyć projekt takiej przebudowy, przygotowany przez specjalistę.

Jeżeli przebudowa dachu spowoduje powiększenie obszaru oddziaływania na działki sąsiednie lub działkę sąsiada, to w tym wypadku niezbędne jest pozwolenie na budowę. O pozwolenie na budowę należy również wystąpić, gdy mamy zamiar zmienić pokrycie dachu, budynku wpisanego do rejestru zabytków lub pod nadzorem konserwatora.

Przed rozpoczęciem prac remontowych lub przebudowy dachu, należy sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). W takim dokumencie znajdziemy wytyczne co do narzuconego kształtu i koloru dachu. Do nich właśnie musimy się stosować.

Zgłoszenie wymiany dachu - gdzie je złożyć?

Wniosek o pozwolenie na zmianę dachu lub zgłoszenie wraz ze wszystkimi dokumentami składamy w lokalnym starostwie, lub urzędzie gminy.

Do zgłoszenia wystarczy załączyć:

  • wniosek zgłoszenia przebudowy
  • projekt przebudowy, wykonany przez specjalistę z uprawnieniami
  Budowa domu szkieletowego - jak przebiega? Krok po kroku

Oprócz tych dokumentów mogą być potrzebne jeszcze oświadczenia i pozwolenia, które dany lokalny urząd może wymagać, przy składaniu zgłoszenia. Po złożeniu dokumentów czekamy 30 dni, gdy po tym czasie nie ma zastrzeżeń ze strony urzędu, to możemy rozpocząć prace budowlane.

W przypadku pozwolenia na budowę, oprócz samego wniosku i projektu w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, wymagane jest dołączenie:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy dla inwestycji, związanej z przebudową dachu.

Zgłoszenie wymiany pokrycia dachu oraz pozwolenie na budowę jest ważne dwa lata od momentu złożenia dokumentów i wniosków. Jeżeli nie wyrobimy się w danym terminie, możemy starać się o nie ponownie. W tym celu nie musimy przedkładać nowego projektu, o ile nie zmieniliśmy parametrów dachu.

Wymiana dachu bez pozwolenia - co nam grozi?

Zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego lub ewentualnie pozwolenie na budowę jest wymagane w każdym przypadku. Gdy nie dopełnimy formalności urzędowych, to wtedy taka przebudowa lub remont dachu traktowane są jako samowola budowlana.  Co nam zatem grozi, gdy nie dopełnimy formalności ? Otóż w najlepszym przypadku otrzymamy nakaz ich zrealizowania, a w najgorszym urzędnik może nam nakazać, rozebrać dach i przywrócić jego stan pierwotny.

Nowe pokrycie dachowe na starej więźbie

Zmiana dachu na starym dachu nie musi się zaraz wiązać z remontem lub przebudową więźby dachowej. Jeżeli więźba jest w dobrym stanie, to zastąpienie pokrycia dachowego nowym tego samego rodzaju lub lekkim (np. blachodachówka) nie jest problemem. Jeżeli chcemy wymienić blacho dachówkę na dachówkę ceramiczną, to należy sprawdzić parametry więźby, czy jest ona dopasowana do tego typu zadaszenia. Dachówka ceramiczna jest cięższa od blachodachówki, czy innych rodzajów pokrycia.  W większości przypadków więźba dachowa jest tak zaprojektowana, aby przyjąć każdy rodzaj obciążenia pokrycia dachowego.

Zatem prace rozpoczynamy od demontażu starego materiału. Warto przy tym pamiętać, aby zabezpieczyć otwarty dach przed opadami deszczu. W tym celu nakładane są specjalne plandeki, ponieważ prace mogą potrwać kilka dni, a nawet tygodni.

Po odkryciu konstrukcji dachu należy skontrolować izolację przeciwwilgociową i termiczną. Może się zdarzyć, że nasz dach nie posiada takiej izolacji. Wtedy gdy chcemy nasze poddasze ocieplić lub zaadaptować na użytkowe, to należy położyć folię wysokoparoprzepuszczalną. Taka izolacja pozwala odprowadzić wilgoć z ocieplenia i zabezpieczyć je przed wodą.

Jeżeli do tej pory mieliśmy na dachu blachodachówkę, jako pokrycie dachowe, to poza nową blachodachówką sprawdzi się również blacha płaska. Blacha płaska jest tak samo powlekana i sprzedawana w arkuszach lub jako wyrób panelowy. Blachy płaskie łączone są na rąbek rzemieślniczy, Blachy płaskie łączone na rąbek układa się na deskowaniu, gotowe panele na ruszcie z łat i kontrłat.

Jeżeli dachówka nie jest zniszczona, to można nią ponownie pokryć dach. Przedtem należy ją wyczyścić i rozłożyć izolacje przeciw wodną lub paroszczelną. Jeżeli ilość starych dachówek nie wystarczy na cały dach, fragmenty dachu np., lukarnę kryje się innym materiałem.

  Kiedy nie warto robić wentylacji z odzyskiem ciepła?

Gdy na dotychczasowym ruszcie planujemy zamontować nową dachówkę, to łaty i kontrłaty trzeba zerwać i zastąpić nowymi, które będą pasowały do nowego rozmiaru pokrycia dachowego.

Nowe pokrycie dachowe na starym dachu

Stary dach nie zawsze musi wymagać zrywania starego pokrycia. Można ułożyć nowe pokrycie na starym dachu. Dzięki temu unikniemy wielu inwazyjnych robót, a praca pójdzie sprawniej. Taka sytuacja jest możliwa na dachach skośnych, pokrytych papą lub gontem bitumicznym, czasem również płaską blachą. Niemnie jednak taką decyzję nie powinniśmy podejmować samodzielnie. W tym wypadku warto skonsultować się ze specjalistą, który oceni wytrzymałość i stan techniczny więźby. Jeżeli nie będzie miał przeciwwskazań, to wtedy można taką pracę wykonać. Na starym poszyciu przybija się zaimpregnowane kontrłaty i łaty. Dobrym wyborem w tym wypadku jest blachodachówka, jako nowe poszycie położone na stare. Blachodachówka jest lekka i nie obciąża za bardzo dachu. O jest najtańsza forma przebudowy, czy remontu dachu, bo eliminuje nam koszt zdjęcia starego poszycia i elementów mocujących i nałożenia nowej folii izolacyjnej.

Zmiana konstrukcji dachu - kiedy wymiana więźby dachowej?

Więźbę dachową wymienia się gdy chcemy zmienić konstrukcje dachu lub kiedy jest ona zniszczona. Na ogół więźba nie podlega wymianie dość często przy remontach dachu. Drewno, z którego tak konstrukcja jest wykonana, jest trwałe i powinno przetrwać lata. Niemniej jednak powinno być ono zabezpieczone przed działaniem wody, owadów i grzybów.

Niemniej jednak gdy nasz dach przecieka, zalane wodą belki na przemian pęcznieją i się kurczą, co powoduje osłabienie całej struktury. Zawilgocone drewno staje się podatne na rozwój grzybów, które go rozkładają. Wytrzymałość drewna mogą również obniżyć żerujące na nim szkodniki np. korniki.

Jednym ze sposobów jest odgrzybianie i odrobaczanie. Ale jak nasza więźba już przegniła i została w znaczny sposób osłabiona tak, że całość grozi zawaleniu, to trzeba go rozebrać i zrobić od nowa.

Nowa więźba jest potrzebna, gdy dotychczasowa okaże się, że nie jest dostosowana do utrzymania np. dachówki ceramicznej. Warto tu podkreślić, iż pokrycie ceramiczne waży dziesięć razy więcej, niż blachodachówka. Zatem gdy chcemy zmienić blachodachówkę na ceramikę, to wymiana konstrukcji dachu jest niezbędna dla utrzymania obciążeń nowego poszycia wraz z elementami montażowymi. Przy wymianie więźby dachowej potrzebny jest nowy projekt konstrukcyjny.

Wymiana starego dachu z azbestu

Zgodnie z ustawą do roku 2032 właściciele domków jednorodzinnych i budynków gospodarczych mają czas na wymianę szkodliwego pokrycia dachu, jakim jest azbest. Warto przy tym wiedzieć, iż gminy przeznaczają na takie inwestycje środki finansowe z unii europejskiej. Dlatego należy udać się do gminy i zapytać się o warunki dofinansowania. Na zdjęcie i wywóz z posesji szkodliwych płyt azbestowych, a także ich utylizację, można otrzymać zwrot kosztów nawet do 100 %.

  Jak gęsto układać rury w ogrzewaniu podłogowym? Prawidłowe ułożenie

Niemniej jednak płyty azbestowe trzeba zdjąć z dachu we własnym zakresie, w taki sposób, żeby nie uległy zniszczeniu. Fachowo je za foliować, składować i przygotować do wywozu przez firmę specjalizującą się utylizacją materiałów niebezpiecznych, pracującą w gminie.

Inne pokrycia dachowe, które są nieszkodliwe,  wywożone są przez firmy komunalne na koszt inwestora.

Jakie są koszty zmiany pokrycia dachowego?

Koszt Wymiany bądź remontu dachu zależy od wielu czynników. To, co jest szczególnie istotne to stan techniczny naszego dachu. Gdy konstrukcja dachu jest w dobrym stanie, a my chcemy tylko ułożyć nowe pokrycie dachowe, to najtańszą wersją jest ułożenie nowego pokrycia na stare. Niemniej jednak nie zawsze ta opcja jest możliwa, ze względu na wytrzymałość więźby dachowej. W tym wypadku kwestia jest tego, jaki tym pokrycia chcemy położyć na stare poszycie dachowe. Blachodachówka, gonty lub blachówka trapezowa. Przy tym są to materiały lekkie, więc praktycznie każda więźba je wytrzyma.

Niemniej jednak gdy zdecydujemy się na dachówkę ceramiczną, to sam materiał jest droższy, przy okazji trzeba również sprawdzić stan więźby dachowej, jej parametry wytrzymałościowe.

Więcej zapłacimy, gdy będzie trzeba zdemontować stare poszycie dachowe. Ten koszt w niektórych wypadkach może być dość wysoki, szczególnie gdy na dachu mamy niebezpieczny materiał np. eternit lub azbest.

Ostateczny koszt zależy również od stopnia skomplikowania prac dekarskich. Na przykład podczas remontu dachu zdecydujemy się na dodatkowe okna połaciowe, wtedy wymagane jest wykonanie otworów w dachu i osadzeniu okien, co podnosi koszt całej inwestycji.

W koszt należy również wrzucić cenę wybranego rodzaju pokrycia. Na etapie planowania najlepiej wybrać trwalsze poszycie dachowe. To pozwoli nam na oszczędność pieniędzy w późniejszym czasie, gdy konieczny będzie remont dachu z tańszym i gorszym poszyciem dachowym. Zatem jakie poszycie dachowe wybrać ?

Tutaj rozwaga i rozsądek są bardzo istotne, a nie oszczędności na materiale. Dach jest miejscem najbardziej eksponowanym na warunki atmosferyczne. Dlatego musi być solidny, trwały i wytrzymały. Najbardziej popularne są blachodachówki i dachówki trapezowe. Niemniej jednak warto wybrać dobrych producentów tych pokryć, którzy oferują 50 lat gwarancji na swoje wyroby.