Uzbrojenie działki - jaki jest koszt uzbrojenia działki?

Szukasz idealnej działki na swój dom ? Ale nie zawsze może ona spełnić wszystkie warunki potrzebne do zbudowania na niej domu. Masz idealną lokalizację oraz metraż, ale brakuje pewnych czynników, aby mogła ona w pełni spełniać funkcję działki budowlanej. Jednym z podstawowych elementów, które musi spełniać działka pod budowę, jest  jej uzbrojenie.

Na ogół jak decydujemy się na zakup działki, to szukamy takiego miejsca, gdzie mamy już w pełni podzielony i przekwalifikowany teren pod działkę budowlaną, ale nie zawsze mamy do niej doprowadzone  wszystkie media. Czasem sam sprzedawca sprzedaje po okazyjnej cenie dany teren, ale za to uzbrojenie działek scedowuje na przyszłych inwestorów. Zatem jak uzbroić działkę budowlaną, przez jakie procesy w tym wypadku należy przejść, dowiesz się z tego artykułu.

Uzbrojenie działki - co to znaczy ?

Wybierając projekt domu, pamiętaj, aby twój nowy dom był dopasowany do posiadanej działki. Znaczenie ma również kształt działki oraz odległości domu od ulicy i sąsiednich działek. Zanim zaczniesz budowę, musisz uzbroić działkę. Co to oznacza ?

Uzbrojenie działki to nic innego jak doprowadzenie do jej granic mediów i ich przyłączenie do danej posesji. Na ogół w pierwszej kolejności przyłączamy media, które będą ci potrzebne na etapie budowy domu, ale też po jej zakończeniu, kiedy to zamieszkasz w nowym domu. Główne media to prąd, woda i gaz, o ile w danej okolicy występuje rozprowadzenie linii gazowej, a także kanalizacja, a także linia telekomunikacyjna. Działka jest w pełni uzbrojona, gdy wyposażona jest we wszystkie przyłącza.

Jak sprawdzić czy nasza działka jest uzbrojona?

Czy dana działka ma dostęp do mediów, można sprawdzić jeszcze przed zakupem samego gruntu. W tym celu udajesz się do urzędu gminy w danej miejscowości do wydziału kartografii i geodezji. Tam właśnie dowiesz się, czy działka została uzbrojona, czy też nie.

Gdy okaże się, że nie ma uzbrojenia w media, to przed jej zakupem, należy wybrać się do zakładów, które zarządzają sieciami. W odpowiednich przedsiębiorstwach dowiemy się, czy istnieje na wybranym terenie możliwość dokonania przyłączy, przy okazji zostaniesz poinformowany o przybliżonym terminie realizacji inwestycji oraz o kosztach  takiego przedsięwzięcia.

Jakich formalności musisz dopełnić przy uzbrojeniu działki ?

Przyłącza do działki budowlanej wymagają dokonania kilku formalności. To, co najpilniej będzie ci potrzebne na etapie rozpoczęcia prac budowlanych, to podłączenie wody i prądu. W tym celu musisz udać się do właściwego operatora energetycznego, odpowiedzialnego za przyłączenie do sieci energetycznej na danym terenie. Podobnie jest z zakładem wodociągowym, odpowiedzialnym za przyłączenie wody do twojej posesji.

Dokumenty, które musisz złożyć zarówno do jednego, jak i drugiego podmiotu gospodarczego, to wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Jeżeli chodzi o przyłączenie prądu, warunki przyłączenia powinny uwzględniać przewidywaną moc przyłączeniową. Na tej podstawie operator wydaje warunki przyłączenia do sieci oraz projekt umowy. W tych dokumentach znajdziesz informacje dotyczące terminu realizacji przyłącza oraz wysokość opłat.

Jeżeli chodzi o przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, to formalności są nieco bardziej skomplikowane. Najpierw składamy wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę w miejscowym zakładzie wodociągowym. Do wniosku załącza się mapę zasadniczą w skali 1:500. Gdy warunki zostaną wydane to, należy zamówić projekt przyłącza i złożyć go w zakładzie wodociągowym. Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy również zgłosić we właściwym zakładzie wodociągowym.

  Stabilizator napięcia do domu. Jaki wybrać?

Wiele firm wodociągowych świadczy usługi kompleksowe, czyli po złożeniu wniosku, dotyczącego wydania warunków technicznych zaopatrzenia w wodę, pozostałą część może za ciebie dokonać właściwy zakład wodociągowy i w ten sposób zwolnić się z załatwiania wszystkich formalności na własną rękę. Zatem w zakładzie wodociągowym możesz również zamówić projekt przyłącza oraz zlecić jego wykonanie. W ten sposób możesz oszczędzić na wydatkach na uzbrojenie działki.

Przyłączenie sieci kanalizacyjnej odbywa się w podobny sposób, jak przyłączenie sieci wodociągowej do posesji.

Jeżeli po wybudowaniu i zamieszkaniu w nowym domu masz zamiar korzystać z gazu ziemnego, to warto się udać do zakładu gazowniczego celem złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia. Jeżeli sieć gazowa jest w drodze i znajduje się blisko działki, wówczas przyłącze gazowe wykona zakład gazowniczy, na którym spoczywa ten obowiązek.

Niemniej jednak często zdarza się, że na danym terenie nie ma jeszcze  poprowadzonej sieci dystrybucyjnej gazu. Wtedy warto zapytać się w gminie, czy planują budowę takiej sieci w danej miejscowości. Budowa sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej w drodze realizowana jest po stronie właściwego organu gminnego. Natomiast doprowadzenie tych mediów do posesji wykonuje właściwy zakład na wniosek inwestora.  Dlatego czasem będzie trzeba poczekać na przyłączenie gazu, ale wniosek o podłączenie sieci gazowej  można już składać do gminy. Na podstawie ilości złożonych wniosków, gmina może się wcześniej zdecydować na budowę sieci gazowej w danej miejscowości, jeżeli jest duże zainteresowanie.

planowanie uzbrojenia dzialki

Jak w pełni uzbroić działkę? Krok po kroku

Przyłącza do działki budowlanej, w zależności od ich rodzaju i przeznaczenia, mogą się nieco różnić w kwestii wykonania uzbrojenia. Gdy mamy działkę całkowicie nie uzbrojoną, to musimy zacząć od mediów nam niezbędnych na etapie budowy domu. Zatem pierwszej nasze kroki zaczynamy w zakładzie energetycznym.

Przyłączenie prądu

Prąd nam bezapelacyjnie będzie potrzebny na budowie, z tego też względu jest jednym z pierwszych mediów, które potrzebujemy już mieć przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Na ogół w gminie powinny być plany zaopatrzenia w energię. Na podstawie warunków instalacji sieci energetycznej dla danej miejscowości, zakład energetyczny określi warunki przyłącza i pobierze za podłączenie zryczałtowaną opłatę według własnej taryfy. Warunki przyłączeniowe zależą od: mocy przyłączeniowej, najczęściej mieści się ona w granicach 12-20 kW oraz długości przyłącza i rodzaju.

Wyróżniam dwa rodzaje sieci:

 • podziemne - prąd doprowadzany jest do działki inwestora przy użyciu kabli podziemnych.
 • napowietrzne - coraz rzadziej stosowane ze względu na estetykę i bezpieczeństwo.

Przyłącze kablowe wymaga projektu, uzgodnionego w Zakładzie Energetycznym oraz w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji. Operator energetyczny ocenia projekt pod względem spełniania warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Natomiast Zakład Uzgodnienia Dokumentacji  sprawdza projekt pod kątem, czy okablowanie nie będzie kolidowało z innymi mediami. Warunki przyłączenia są wydawane w ciągu 30 dni. Po dokonaniu wszelkich formalności można umówić się na realizację przyłączenia.

Najważniejszym elementem przyłączenia jest skrzynka umieszczona w granicy posesji (złącze kablowe). Montowana jest po otrzymaniu warunków technicznych i podpisaniu umowy z zakładem energetycznym.

Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe to odcinek łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodną w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Aby wykonać przyłącze wodociągowe do działki inwestora, potrzebne jest:

 1. Na wniosek inwestora wydaje się warunki techniczne przyłącza wodociągowego. Wniosek składa się w miejscowym zakładzie wodociągów i kanalizacji.
 2. Następnie należy wykonać projekt przyłącza. Taką dokumentację musi sporządzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Najlepiej zlecić to projektantowi współpracującym z zakładem wodociągowym.
 3. Zgoda na trasę wodociągu i projekt przyłącza, który otrzymuje się w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.
 4. Akceptacja zakładu wodociągowego i kanalizacji na wykonanie przyłącza według przedstawionego projektu.
 5. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza na terenie nieruchomości i poza nią, wykonany na kopii mapy.
  Gotowy czy indywidualny projekt domu wybrać?

Mając już zrealizowane wszystkie kroki formalne,  można się umawiać z lokalnym zakładem wodociągowym na realizację przyłącza.

Przyłącze kanalizacyjne

Obok podpięcia linii wodociągowej do posesji, istotną sprawą jest również przyłączenie się do lokalnej kanalizacji, o ile jest ona już zamontowana w drodze przez gminę. Proces realizacji tego przedsięwzięcia jest podobny jak w przypadku wykonania przyłącza do sieci wodociągowej. Wszystkie formalności związane z przyłączeniem kanalizacji również załatwiamy w miejscowym zakładzie wodociągowym i kanalizacyjnym.

Jeżeli dana miejscowość nie jest z kanalizowana, a w planie zagospodarowania przestrzennego jest planowane takie przedsięwzięcie, to musimy poczekać do momentu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w danej miejscowości. Do tego czasu na działce możemy zainstalować szambo. W takiej sytuacji pozwolenie na budowę szamba nie powinno przysparzać trudności inwestorowi.

Plusem tego jest to, że gdy nasz dom już stoi i jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego, to w razie budowy kanalizacji w danej miejscowości, gmina jest zobowiązania podciągnąć kanalizację do każdego domu w ramach realizowania tego projektu inwestycyjnego. W ten sposób inwestor może zaoszczędzić na wydatkach, związanych ze sprawami formalnymi, przyłączeniem i podciągnięciem kanalizacji z drogi do własnej posesji.

Przyłączenie gazu

Przy składaniu wniosku do przedsiębiorstwa gazowniczego o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy się dowiedzieć, do jakiej grupy przyłączeniowej jest planowana dana inwestycja.

Według podziału mamy do wyboru grupy: A, B, C.

 • Grupa A - podmioty, których instalacje są przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia.
 • Grupa B - to podmioty, których urządzenia i instalacje będą podłączone do sieci innej niż wymieniona wyżej, z wyłączeniem podmiotów, które będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy lub propan- butan w ilości większej niż 10 m3/h lub gaz ziemny za azotowany w ilości nie większej niż 25 m3/h.
 • Grupa C - podmioty zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich przetwarzaniem, wytwarzaniem, wydobywaniem i magazynowaniem.

Inwestorzy indywidualni na ogół stanowią grupę B.

W celu złożenia zgłoszenie do zakładu gazowego o przyłączenie do sieci gazowej należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe oraz moc przyłączeniowa
 • do wniosku dołączamy plan zabudowy oraz szkic sytuacyjny budynku względem istniejącej sieci gazowej, sąsiednich budynków oraz propozycję lokalizację przyłącza gazowego
 • do wniosku również dołączamy projekt zagospodarowania działki lub terenu, który ma być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczonymi przyłączanymi urządzeniami, instalacjami  lub sieciami. Wymagane są mapy w skali 1:500, 1: 2000 lub 1: 1000. Mapa musi uwzględniać aktualny stan rozgraniczenia działek i proponowaną lokalizacje szafki gazowej.

Przyłącze gazowe do działki inwestora dokonuje lokalny zakład gazowniczy. Natomiast dociągnięcie przewodów gazowych do domu, należy zlecić specjaliście posiadającemu stosowne uprawnienia gazowe.

budowa uzbrojenia dzialki

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

W zależności od rodzaju przyłącza, koszt uzbrojenia działki, jego wykonania i realizacji może się różnić. Uwarunkowane to jest wieloma czynnikami, takimi jak:

 • lokalizacja
 • odległość od głównej sieci
 • koszty projektu

Oto przykładowe koszty uzbrojenia działki w przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe.

Koszt doprowadzenia prądu do działki

Koszt przyłącza do działki budowlanej, w dużej mierze zależy od rodzaju poprowadzonej sieci (kablowa, napowietrzna), długości samej sieci oraz mocy przyłączeniowej. Kablowe przyłącze elektroenergetyczne do 200 m,  kosztuje ok. 200 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej. Za 12 kW zapłacimy ok. 2400 zł. Przyłącze sieci napowietrzanej o tych samych parametrach będzie kosztowało ok. 1700 zł.

W przypadku przyłączy dłuższych niż 200 m możemy spodziewać się dodatkowych opłat nawet do 100 zł za każdy metr. Do wymienionych stawek należy doliczyć ceny usług montażowych. Zatem koszt doprowadzenia prądu do działki nie jest mały, a to dopiero początek i pierwsze przyłącze.

  Rodzaje fundamentów pod dom - jakie są? Sposoby wykonania fundamentów

Koszt uzbrojenia działki w wodę i kanalizację

Na ogół gdy na danym terenie mamy sieć kanalizacyjną, to samo uzbrojenie działki dotyczy nie tylko samego dostarczenia wody, ale i też odprowadzenia ścieków (kanalizacja). Zatem w tym wypadku te dwa przyłącza będą realizowane razem.

Jak kalkulują się koszty przyłącza wodno-kanalizacyjnego:

 • metr przyłącza kosztuje ok. 300-400 zł
 • projekt przyłącza to koszt od 1000- 2500 zł
 • roboty ziemne wg. Stawki lokalnej za metr bieżący wykopu. Na ogół jest to 500 zł za pierwszy metr i 700 zł za kolejne metry.
 • uzyskanie warunków technicznych wg. Taryfy przedsiębiorstwa wodno-kan. I uzgodnienia- 100 zł
 • koszt załączonych mapek, rysunków, wyrysów i wypisów wg. stawki urzędowej
 • koszt odbioru roboty ok. 200 zł.

Koszt przyłącza gazowego

Koszty przyłącza gazowego możemy podzielić na następujące elementy:

 • wydanie warunków technicznych przyłącza gazowego ok. 200 zł. Są regiony w Polsce, gdzie nie pobiera się tego typu opłat
 • projekt budowlany ok. 2500 zł
 • geodeta wytyczający przebieg instalacji 2000 zł
 • opłata przyłączeniowa ok. 100 zł za metr przyłącza
 • szafka gazowa od 500 zł do 700 zł
 • odbiór robót ok. 200 zł
 • prace budowlane i materiały budowlane zgodnie z aktualnym cennikiem w danym regionie Polski.

Jakie dodatkowe koszty możesz ponieść za uzbrojenie działki?

Wydaliśmy już sporo na formalności i zaplanowaliśmy oraz opłaciliśmy prace budowlane, dlatego zastanawiamy się, czy to już wszystko ? Otóż wszystko zależy od wielu czynników. A mianowicie usytuowania działki i bezpośredni do niej dojazd.

Gdy nie mamy odpowiedniego dojazdu do naszej działki, a dowóz materiałów nie będzie mógł być realizowany, to po naszej stronie należy budowa drogi dojazdowej, jeżeli posesja nie znajduje się przy drodze publicznej.

Innym podobnym aspektem jest, gdy nasza posesja nie ma bezpośredniego wyjazdu na drogę publiczną, a musimy przebijać się przez działkę sąsiada. Wtedy należy ustanowić służebność gruntową. Cena drogi dojazdowej przez działkę sąsiada może przyjąć formę opłaty jednorazowej np. 3000 zł lub opłaty rocznej (kilkaset złotych). Koszt tego przedsięwzięcia zależy od ilości pojazdów i częstotliwości przejazdów.

Jak długo trwa uzbrojenie działki?

No nie jest to z dnia na dzień. Na ogół jak już załatwiamy formalności, to staramy się j załatwiać w miarę w tym samym czasie. Okres oczekiwania na odpowiedź we właściwych instytucjach to jest ok. 30 dni. Ale to nie znaczy, że po miesiącu prace ruszą. Najczęściej termin doprowadzenia mediów do działki trwa kilka miesięcy, a w niektórych przepadkach nawet powyżej roku.

Jak wynika z powyższych kalkulacji, koszty uzbrojenia działki budowlanej w podstawowe media (prąd, wodę, kanalizację i gaz) to dość spory wydatek. Dlatego w pełni uzbrojona działka budowlana będzie sporo droższa od tej nieuzbrojonej. Dlatego szukając tzw. okazji, warto zorientować się, czy nie trafimy na przysłowiową minę.