Jak zabezpieczyć nieruchomość na przyszłość?

Ubezpieczenie domu i mieszkania jest bardzo ważne – głównie dlatego, że nieruchomość jest przecież z najcenniejszych rzeczy, jakie mamy. Ze względu nie tylko na sam dom lub mieszkanie, ale też przedmioty, które w nim przechowujemy, należy zabezpieczyć nieruchomość. Sprawdź, jak to zrobić, żeby nie martwić się o przyszłość.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu krok po kroku

Polisa mieszkaniowa jest wliczana do kategorii określanej ubezpieczeniem mienia. Wykupuje się ją po to, aby ochronić majątek – a więc posiadane dobra materialne, czyli nieruchomość i mienie ruchome. Najprościej ujmując, polisa mieszkaniowa jest umową, którą klient zawiera z agencją ubezpieczeniową. Pierwsza strona zobowiązuje się zapłacić ustaloną składkę miesięczną lub roczną, a druga gwarantuje w zamian rekompensatę finansową, gdyby doszło do konkretnego zdarzenia. Musi być ono wyszczególnione w umowie – niektóre zdarzenia wymagają bowiem dodatkowego ubezpieczenia. Sprawdź w kalkulatorze ubezpieczenia mieszkania i domu, która polisa może być najbardziej opłacalna.

Polisy mieszkaniowe podzielić można na ubezpieczenie od ryzyk nazwanych lub od ryzyk wszystkich, tzw. All Risks. W pierwszym przypadku można zabezpieczyć nieruchomość przed zdarzeniami wymienionymi w polisie. W ubezpieczeniu All Risks mieszkanie lub dom będą chronione przed wszystkimi ryzykami – poza tymi wpisanymi w umowie jako wyłączenia odpowiedzialności. Polisa mieszkaniowa chroni mienie w danym czasie. Warto podkreślić, że każda polisa ma swoje ograniczenia w postaci wspomnianych już wyłączeń odpowiedzialności, limitów i karencji. Nie ma ubezpieczenia, które będzie chroniło posesję przed wszystkim. Można jednak bez problemu znaleźć ubezpieczalnie, które oferują ochronę mieszkania lub domu nawet przed trzydziestoma różnymi zdarzeniami.

Podstawowe ubezpieczenie chroni mury i samą nieruchomość, a także ewentualnie elementy stałe – wszystko, co na trwałe zamontowane jest w mieszkaniu lub domu. Katalog ryzyk może być różny. W najtańszych ubezpieczeniach znajduje się kilka ryzyk, a w tych droższych znacznie więcej. Zalicza się do nich między innymi pożar, gradobicie, zalanie, trzęsienie ziemi, osuwiska, huragan, lawinę, zaleganie śniegu, pękania mrozowe i wiele innych. Więcej ryzyk wpisanych w polisie to większa ochrona nieruchomości na przyszłość. Oczywiście nie można zapominać o tym, że im szerszy zakres ubezpieczenia, tym większa wysokość składki.

  Płytki prototypowe – jakie są ich rodzaje?

Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie?

Polisy różnią się między sobą. Największe różnice zaobserwować można w cenie, ale też karencji, limitach, definicjach zdarzeń, wyłączeniach odpowiedzialności, liczbach ryzyk w podstawie, możliwych rozszerzeniach, dodatkowych mieniach, formułach czy zakresie rozszerzeń adresowanych do lokatorów. Ubezpieczenie należy dopasować do indywidualnych możliwości finansowych, ale też nieruchomości, potrzeb i przedmiotów, które chcemy objąć ochroną. Jeśli chcesz dodatkowo ubezpieczyć poszczególne części domu, takie jak ogród, dowiedz się więcej na tej stronie.

 W podstawowym zakresie ochrony znajdują się mury i ewentualnie elementy stałe. Zwykle nie ma w nim mienia ruchomego – trzeba więc ubezpieczyć je osobno. Jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia (SU), jest to górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczalni. To maksymalna wysokość odszkodowania, jaką można uzyskać z tytułu polisy mieszkaniowej, w przypadku całkowitych zniszczeń. Warto zadbać o rzetelną wycenę sumy ubezpieczenia, aby nie doszło o nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia. Dla każdego, kto chce ubezpieczyć nieruchomość i zadbać o jej przyszłość, obowiązkową lekturą powinny być OWU polisy. Należy przyjrzeć się każdej kwestii, która obejmuje ogólne warunki ubezpieczenia – zwłaszcza definicjom, które nie zawsze są jednoznaczne.

Od czego zależy wysokość składki za polisę mieszkaniową?

Zabezpieczenie nieruchomości na przyszłość jest niezwykle istotne. Warto jednak pamiętać o tym, że wysokość składki za polisę mieszkaniową może być różna. Czasami może kosztować 100 zł, a innym razem pięć czy nawet dziesięć razy więcej. Na cenę składki wpływa między innymi wartość nieruchomości – im droższa, tym więcej kosztuje polisa. Pod uwagę trzeba też wziąć lokalizację nieruchomości, rodzaj konstrukcji (palna lub niepalna), zakres polisy, działalność gospodarczą (jeśli prowadzona jest w nieruchomości, koszt polisy wzrośnie), lokatorów, zabezpieczenia własne, formę płatności i historię ubezpieczenia.

Nieruchomość zabezpieczyć można nie tylko stacjonarnie, udając się do danej ubezpieczalni. Można zrobić to również wygodnie z domu, kupując polisę online. W celu wybrania najlepszej oferty warto porównać propozycje kilku ubezpieczalni z wariantami, które najbardziej nas interesują. Wystarczy uzupełnić formularz i ewentualnie dobrać rozszerzenie ochrony o konkretne ryzyka dodatkowe. Pamiętaj, że ubezpieczenie nieruchomości to jej najważniejsze zabezpieczenie na przyszłość. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie życie. Lepiej „dmuchać na zimne” i spać spokojnie, nie martwiąc się o jutro.

  Jak wyczyścić mikrofalówkę bez wysiłku? 5 domowych sposobów

Artykuł sponsorowany