Bezpieczeństwo pracowników w branży poligraficznej

Branża poligraficzna to bardzo rozwojowa gałąź gospodarki – wyroby drukarskie są bowiem potrzebne niemal w każdej dziedzinie życia. Dlatego na całym świecie firmy z tego sektora ciągle się rozwijają. Jednym z państw będących największymi producentami wyrobów drukarskich na świecie jest Wielka Brytania. I to od niej firmy z Pilski czerpią inspiracje dotyczące rozwiązań stosowanych w branży. Topserw – jako oficjalny dystrybutor technologii stworzonych w Wielkiej Brytanii – zapewnia wsparcie na każdym etapie wyboru, zakupu oraz instalacji urządzeń, a także gwarantuje pomoc posprzedażową.

  • Polska branża poligraficzna implementuje wiele rozwiązań stosowanych w Wielkiej Brytanii – kraju będącym jednym z liderów w tej dziedzinie.
  • Normy EN i ANSI regulują parametry pracy urządzeń natryskowych stosowanych w m.in. w branży poligraficznej.
  • Chemikalia stosowane w zakładach drukarskich mogą powodować poważne uszkodzenia skóry lub wzroku, dlatego pracownicy muszą mieć zapewniony stały i łatwy dostęp do awaryjnych pryszniców bezpieczeństwa oraz oczomyjek.
  • Szeroka gama rodzajów i rozmiarów natrysków bezpieczeństwa umożliwia dobór najlepszej opcji pod kątem bezpieczeństwa pracowników w danym zakładzie drukarskim.

Normy EN i ANSI dotyczące natrysków awaryjnych

W branży poligraficznej, tak jak w wielu innych gałęziach przemysłu, pracownicy mają kontakt z niebezpiecznymi substancjami. Dlatego normy dotyczące dostępności i pracy awaryjnych natrysków bezpieczeństwa mają zastosowanie również w tej dziedzinie gospodarki. Przepisy dotyczące tych urządzeń są bardzo precyzyjne.

Umiejscowienie natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek

Normy regulują odległość awaryjnych pryszniców bezpieczeństwa od stanowisk pracy – to maksymalnie 10 metrów, w dodatku przy założeniu, że na drodze między stanowiskiem pracy a prysznicem nie znajdują się żadne przeszkody. W wielu przypadkach zalecane jest jednak zamontowanie natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek bezpośrednio przy stanowisku pracy. Każdy z nich musi być także właściwie oznaczony i oświetlony, tak by wszyscy pracownicy mogli z łatwością do nich trafić i z nich skorzystać. To szczególnie ważne, ponieważ osoby poszkodowane w stresie często tracą rozeznanie w sytuacji, a jeśli kontakt z niebezpieczną substancją miały jego oczy, człowiek dodatkowo ma problemy ze wzrokiem i orientacją w terenie.

  Dekoracje do domu – DIY, czyli zrób to sam

mycie oczu

Temperatura wody w natryskach bezpieczeństwa

Woda płynąca z natrysków bezpieczeństwa musi mieć właściwą temperaturę i ciśnienie, tak by skutecznie usunęła ze skóry pozostałości szkodliwych substancji i nie wyrządziła poszkodowanemu jeszcze większej krzywdy. Optymalna temperatura określana przez normy bezpieczeństwa to temperatura pomiędzy 16 a 38 stopni Celsjusza, czyli między 60 a 100 stopni Fahrenheita. Niższa temperatura może prowadzić do wychłodzenia organizmu, wyższa natomiast – do poważnych poparzeń. W przypadku niedostosowania temperatury wody do norm istnieje też ryzyko wywołania szoku termicznego u pracownika korzystającego z natrysku bezpieczeństwa. Aby przeciwdziałać skutkom kontaktu niebezpiecznymi substancjami, należy korzystać na natrysku bezpieczeństwa i przez mniej więcej 15 minut, dlatego komfort wynikający z odpowiedniej temperatury wody jest bardzo istotny.

Zasady bezpieczeństwa

Każdy pracownik musi zostać przeszkolony z użytkowania tego rodzaju urządzeń i szczegółowo poinformowany o jego umiejscowieniu oraz sposobie działania. Dzięki temu każda osoba narażona na kontakt ze szkodliwymi substancjami będzie wiedziała, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa. Przepisy zalecają regularne kontrole awaryjnych pryszniców bezpieczeństwa przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej raz w tygodniu. Kontrola powinna polegać na uruchomieniu i wizualnym sprawdzeniu pracy urządzeń. Profesjonalny serwis awaryjnych natrysków bezpieczeństwa powinien być przeprowadzany raz do roku. Sprawdzanie jakości pracy urządzeń jest podstawą ich niezawodności w sytuacji niebezpieczeństwa lub wypadku przy pracy.

Specyfika branży poligraficznej

Ze względu na różnorodność zadań i technologii stosowanych w branży poligraficznej pracownicy mają kontakt z różnymi niebezpiecznymi chemikaliami, rozpuszczalnikami, łatwopalnymi substancjami czy farbami. W takich miejscach jak zakład drukarski bardzo łatwo więc o poparzenia skóry oraz dostanie się szkodliwej substancji do oczu. Długi kontakt z różnymi środkami chemicznymi, takimi jak rozpuszczalniki, których używa się do czyszczenia wielu urządzeń, mogą prowadzić nawet do trwałych uszkodzeń. Tego rodzaju firmy muszą więc stosować różne środki ostrożności, w tym prysznice bezpieczeństwa oraz oczomyjki, które umożliwiają szybką reakcję w przypadku kontaktu chemikaliów ze skórą czy oczami.

  Kiedy warto zdecydować się na rynny plastikowe?

Prysznic bezpieczeństwa w zakładzie drukarskim

Rodzaj i rozmiar natrysków awaryjnych w zakładach drukarskich i firmach poligraficznych zależy od dostępu do bieżącej wody czy chemikaliów stosowanych w zakładzie. Dlatego zawsze należy dobrać środki ostrożności do konkretnych stanowisk pracy.

Dostęp do bieżącej wody

W przypadku braku dostępu do bieżącej wody sprawdzą się awaryjne natryski zbiornikowe o odpowiedniej pojemności (minimum 1200 litrów). Jeśli z dostępem do bieżącej wody nie ma żadnego problemu, wybór urządzeń jest naprawdę spory – od montowanych w ścianie i suficie, przez wolnostojące modele montowane do podłogi, po oczomyjki montowane na stanowisku.

Temperatura wody

W przypadku stosowania dichromianu amonu podczas pracy ryzyko poważnego uszkodzenia ciała jest bardzo wysokie, a skóra mająca kontakt z tą substancją wymaga przemywania wodą przez co najmniej 15 minut. W takich sytuacjach sprawdzają się natryski bezpieczeństwa z opcją regulacji temperatury, które będą w stanie utrzymać tę temperaturę na odpowiednim poziomie przez dłuższy czas, żeby nie doszło do poparzenia ciała albo wychłodzenia organizmu. Takim modelem będzie m.in. S1320 Topserw wraz z ogrzewaczem przepływowym Chronomite.

Ryzyko kontaktu szkodliwej substancji z oczami

Niektóre chemikalia mogą przypadkiem dostać się do oczu pracownika, co może prowadzić do poważnego uszkodzenia wzroku. Lepiej przygotować się na taką ewentualność i wyposażyć zakład pracy w urządzenia do przemywania oczu i twarzy – tak zwane oczomyjki – które można zarówno zamontować na stanowisku czy na ścianie, jak i potraktować jako samodzielne jednostki (jeśli wybierzemy urządzenia przenośne). W asortymencie firmy Topserw znajduje się szeroki wybór oczomyjek, które sprawdzą się w branży drukarskiej.

Podsumowanie

Branża drukarska to jedna z wielu gałęzi gospodarki, w której ryzyko szkodliwego kontaktu z niebezpiecznymi substancjami jest stosunkowo wysokie. Dlatego każda tego rodzaju firma powinna być wyposażona w awaryjne natryski bezpieczeństwa oraz urządzenia do przemywania oczu i twarzy, tak by zagwarantować pracownikom bezpieczeństwo i możliwość szybkiej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia.